ګرځندیزم

More: اروپا , آسیا , جنوبي امریکا , افریقا , منځنی ختیځ , شمالي امریکا , استرالیا او اوسیدونکی , یادداشت ته